OMEJITEV DELOVANJA SZSO ZARADI COVID-19 - ukrep št. 02/2020

ZAMRZNITEV VZGOJNIH DEJAVNOSTI SZSO, NOVA DOLOČILA – UKREP ŠT. 02/2020

 

Spoštovani voditelji SZSO, ob upoštevanju uredbe predsednika vlade Republike Italije (UPV) z dne 4 marca 2020, ki na celotnem ozemlju države odreja izvajanje navodil za preprečevanje širjenja koronavisrusa Covid-19, in po posvetu z ostalimi člani Deželnega vodstva izdajam na podlagi drugega odstavka 42. člena statuta SZSO sledeči ukaz:

 

do petka 3 aprila 2020 vključeno so zamrznjene vse vzgojne in upravne dejavnosti SZSO, ki se jih izvaja v skupinah. Pri individualnih dejavnostih naj se upošteva navodila za preprečevanje širjenja koronavirusa, ki jih predpisuje črka e iz 1. odstavka 1. člena ter priloga št. 1 UPV z dne 4 marca 2020.

 

Obrazložitev: v trenutnih klimatskih okoliščinah se vzgojne skavtske dejavnosti odvijajo povečini v zaprtih prostorih, v katerih do nadaljnjega ne smemo več delovati. Poleg tega pa sama narava skavtske metode, še posebej pri veji VV, ni skladna z navodili, ki omejujejo delovanje po skupinah. Upoštevaje, da mladoletne osebe ne morejo zavestno sprejeti nase tveganja rizičnih dejanj ter da zamrznitev vzgojnih dejavnosti glede na starost ne pride v poštev, ker določena starost še ne izraža stopnje sanitarne osveščenosti posameznika menim, da se z uvedbo tega ukrepa učinkovito ubrani vse voditelje, pripravnike in pomočnike SZSO pred katerikoli pravnimi ter zdravstvenimi posledicami, ki bi lahko nastale ter omogoča SZSO uresničitev statutarnih načel tudi v bodoče. Za izvajanje tega ukaza so odgovorni vsi voditelji. Pokrajinski načelniki poskrbijo, da vsi voditelji, pripravniki in pomočniki prejmejo ta ukrep, ki je izobešen na vsakem skavtskem sedežu in objavljen na spletni strani SZSO.

 

S spoštovanjem

 

Načelnik SZSO Milko Di Battista

 

BP

 

Števerjan, 7. 3. 2020

Condividi
Please reload

October 19, 2019

August 31, 2019

August 27, 2019

August 26, 2019

August 25, 2019

Please reload

Post recenti

JAMBOROVE SPLETNE VSEBINE 2

April 23, 2020

1/3
Please reload

Post in evidenza